Produktet
Jogurt me yndyr 3.2 %
Jogurt me yndyr 3.2 %
Jogurti është i paketuar në ambalazh plastike prej 0.18 litra. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Cmimi: 0.15 €
Jogurt me yndyr 3.2 %
Jogurt me yndyr 3.2 %
Jogurti është i paketuar në ambalazh plastike prej 0.5 litra. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Çmimi: 0.3 €
Jogurt me yndyr 3.2 %
Jogurt me yndyr 3.2 %
Jogurti është i paketuar në ambalazh plastike prej 1 litra. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Cmimi: 0.6 €
KOS me yndyr 3.5 %
KOS me yndyr 3.5 %
Kosi është i paketuar në ambalazh plastike prej 0.5 litra. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Çmimi: 0.3 €
AJKË me yndyr 16%
AJKË me yndyr 16%
AJKA është e paketuar në ambalazh plastike prej 0.18 litra. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Çmimi: 0.3 €
KUMSHT me yndyr 0%
KUMSHT me yndyr 0%
Kumshta është e paketuar në ambalazh plastike prej 1 litra. përmbajtja: Yndyra-0%, Karbohitrate-3.1%, Minerale-0.47%, Proteina- 0.2%, Vitamina-0.1%, Vlera Energjetike 56kj/13kcal. Prodhuar nga ultrafiltrimi i qumshtit 100% nartyral dhe i pasterizuar.

Çmimi: 0.30 €
KRISHKA me mbi 45% yndyrë
KRISHKA me mbi 45% yndyrë
Krishka ëshë e paketuar me foli të vakumuarë. Pesha e copave sillet prej 300 g deri 1 kg. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Çmimi: 3.20 €
KRISHKA me mbi 45 % yndyrë
KRISHKA me mbi 45 % yndyrë
Krishka ëshë e paketuar në ambalazh plastike prej 0.8 kg. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Çmimi: 3.20 €
KRISHKA me mbi 45 % yndyrë
KRISHKA me mbi 45 % yndyrë
Krishka ëshë e paketuar në ambalazh plastike prej 1.6 kg. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar dhe i homogenizuar.

Çmimi: 6.40 €
Kackavall me Yndyrë 45 %
Kackavall me Yndyrë 45 %
Kaçkavalli ëshë i paketuar me foli të vakumuarë. Pesha e copave sillet prej 300 g deri 1.3 kg. Prodhuar nga qumshti 100% natyral.

Çmimi: 4 €
DJATH I BLUAR me 45 % yndyr
DJATH I BLUAR me 45 % yndyr
Djathi i bluarë ëshë i paketuar me foli të vakumuarë. Pesha e paketuar është 1 kg. Prodhuar nga qumshti 100% natyral i pasterizuar.

Çmimi: 1.50 €
BALKFET DJATH PRESHEVE
BALKFET DJATH PRESHEVE
Balkfet është e paketuar në ambalazh plastike prej 0.4 kg. Përmbajtja: Yndyra-30% në materje të thatë,Kryp-2%,Materje e thatë-24.94%,Proteina-8.87%,Laktoza -2.04%,Minerale-1.56 %. Prodhuar nga qumshti 100 % natyral i ultrafiltruar ,i Pasterizuarë dhe homogenizuar.Afati i qëndrueshmëris 120 ditë.

Çmimi: 1.10 €
BALKFET DJATH PRESHEVE
BALKFET DJATH PRESHEVE
Balkfet është e paketuar në ambalazh plastike prej 0.8 kg. Përmbajtja: Yndyra-30% në materje të thatë,Kryp-2%,Materje e thatë-24.94%,Proteina-8.87%,Laktoza -2.04%,Minerale-1.56 %. Prodhuar nga qumshti 100 % natyral i ultrafiltruar ,i Pasterizuarë dhe homogenizuar.Afati i qëndrueshmëris 120 ditë.

Çmimi: 2 €
BALKFET DJATH PRESHEVE
BALKFET DJATH PRESHEVE
Balkfet është e paketuar në ambalazh plastike prej 2 kg. Përmbajtja: Yndyra-30% në materje të thatë,Kryp-2%,Materje e thatë-24.94%,Proteina-8.87%,Laktoza -2.04%,Minerale-1.56 %. Prodhuar nga qumshti 100 % natyral i ultrafiltruar ,i Pasterizuarë dhe homogenizuar.Afati i qëndrueshmëris 120 ditë.

Çmimi: 4 €
BALKFET DJATH PRESHEVE
BALKFET DJATH PRESHEVE
Balkfet është e paketuar në ambalazh plastike prej 3 kg. Përmbajtja: Yndyra-30% në materje të thatë,Kryp-2%,Materje e thatë-24.94%,Proteina-8.87%,Laktoza -2.04%,Minerale-1.56 %. Prodhuar nga qumshti 100 % natyral i ultrafiltruar ,i Pasterizuarë dhe homogenizuar.Afati i qëndrueshmëris 120 ditë.

Çmimi: 6 €
BALKFET DJATH PRESHEVE
BALKFET DJATH PRESHEVE
Balkfet është e paketuar në ambalazh plastike prej 4 kg. Përmbajtja: Yndyra-30% në materje të thatë,Kryp-2%,Materje e thatë-24.94%,Proteina-8.87%,Laktoza -2.04%,Minerale-1.56 %. Prodhuar nga qumshti 100 % natyral i ultrafiltruar ,i Pasterizuarë dhe homogenizuar.Afati i qëndrueshmëris 120 ditë.

Çmimi: 8 €